Supervision

Profesjonell vekst og kontinuerlig utvikling er en forutsetning for ICF-sertifiserte coacher. Gjennom supervision kan coachen videreutvikle seg gjennom samtaler med sin supervisor.

Definisjon:

Coaching supervision er et samarbeid mellom en coach og en supervisor og treningen foregår gjennom dialog og refleksjon. Hensikten er at coachen skal reflektere over seg selv og sin egen praksis og handlemåte og på denne måten bidra til at han eller hun kan utvikle seg i sin relasjon til klienten.

Formål:

En supervisionsamtale kan bl.a. inneholde følgende:

  • Refeksjon om coachens egne indre dialog  og prosesser
  • Avdekke blindsoner hos coachen og parallelle prosesser i coachingen
  • Etiske forhold
  • Fokus på tema som kan bidra til at coachen opplever trygghet og mestring
  • Utforske og på denne måten styrke de ulike sider av relasjonen mellom coach og klient

ICFs anbefaling:

ICF anbefaler supervision for alle som jobber som coach på heltid for å styrke sin profesjonelle utøvelse av coachingfaget. Det kreves særskilt utdannelse for å bli supervisor.

Her kan du lese mer om supervision.