ICF godkjente utdannelser

I Norge er det for tiden følgende ICF-godkjente utdannelser:

Ta kontakt med de forskjellige skolene for nærmere informasjon. Du kan også søke i ICF sitt register over godkjente coachutdannelser globalt, se internasjonalt godkjente coachutdannelser.