Resertifisering

ICF jobber for høy standard blant profesjonelle coacher globalt og krever at alle ICF-sertifiserte coacher må fornye sin sertifisering hvert tredje år.  Gjennom resertifisering bidrar du til at ICF opprettholder og videreutvikler sine profesjonelle standarder for coaching. I tillegg viser du at du ønsker å videreutvikle deg faglig.

Krav til resertifisering

  • Dokumentere etterutdanning av minst 40 timers Continuing Coach Education (CCE) poeng i løpet av de tre siste årene fra tidspunktet for siste sertifisering. 24 av timene må være spesifikt relatert til ICF sine kjernekompetanser.
  • Minst tre timer av de totalt 40 CCE må i tillegg være spesifikt relatert til etikk. Dette gjelder for de ICF sertifiseringene som løper ut pr 31.12.2016 eller senere.
  • Gjennomføre kurset ICF Ethics CCE Course. Dette kurset vil gi de nødvendige 3 poengene innen etikk, og du mottar dokumentasjon fra ICF Global når dette kurset er gjennomført. Denne må legges ved som dokumentasjon ved innsendelse av resertifiseringen.

Kun for resertifisering av ACC

  • Dokumentere 10 mentorcoaching timer (utover de som inngår i din opprinnelige sertifisering).
  • Mentorcoachingen må være gjennomført i løpet av de tre siste årene siden dato for siste sertifisering
  • Mentorcoach må selv være ICF-sertifisert

Les mer om resertifisering her.

Les mer om ACC Les mer om PCC Les mer om MCC