ICF Professional Certified Coach (PCC)

PCC er nivå 2 som sertifisert coach i ICF. 
For ¨å oppnå PCC velger du mellom tre ulike utdannelsesforløp, ACTP-, ACSTH-, eller porteføljeveien. Dersom du har utdannelse fra en ICF-godkjent skole og allerede er ACC-sertifisert (nivå 1) kan du søke om PCC når du har gjennomført 500 dokumenterte coachingtimer timer og at du tidligere har godkjente resultater på etikk-testen.

 

Generelle krav for en PCC sertifisert coach:

  • Accredited Coach Training ved en ICF godkjent skole.
  • 500 dokumententerte coachingtimer med minst 25 klienter, 50 timer må være gjennomført i løpet av de siste 18 månedene før du søker PCC-sertifisering.
  • Bestått ACC etikktesten Coach Knowledge Assessment test (CKA)
  • 10 timer mentorcoaching med en coach som har PCC- eller MCC-nivå
  • Dersom du har utdannelses via proteføljeveien, kreves også 2 godkjente lydopptak av coachingsamtaler med transkripsjoner

For mer utfyllende informasjon, se ICF Global sine hjemmesider

Les mer om ACC Les mer om MCC Les mer om resertifisering