ICF Associate Certified Coach (ACC)

ACC er det første sertifiseringsnivået i ICF. For ¨å oppnå ACC velger du mellom tre ulike utdannelsesforløp, du kvalifiserer deg via ACTP-, ACSTH-, eller porteføljeveien. Har du utdannelse fra en ICF godkjent skole, dekker du kravet direkte til å søke om sertifisering som ACTP. 

Generelle krav:

  • Accredited Coach Training ved en ICF godkjent skole.
  • 100 dokumententerte coachingtimer med minst 8 klienter. 25 timer må være gjennomført i løpet av de siste 18 månedene før du søker ACC-sertifisering.
  • 10 timer mentorcoaching  med en coach på ACC-, PCC- eller MCC-nivå.
  • Bestått resultat for etikk testen Coach Knowledge Assessment test (CKA). 

 

For mer utfyllende informasjon, se ICF Global sine sider

Les mer om PCC Les mer om MCC Les mer om resertifisering