ICF Sertifisering - et kvalitetsstempel

En ICF-sertifisert coach har investert tid og ressurser i å utvikle sine coachingferdigheter gjennom utdannelse og trening. Coachens kunnskaper blir vurdert og testet opp i mot ICFs internasjonale standard for coaching. Les mer om sertifiseringsnivåene ACC, PCC og MCC og hvordan du går frem ved resertifisering.

ACC, PCC og MCC

De ulike sertifiseringsnivåene beskriver coachens erfaring og kompetanse. Hva som kjennetegner sertifiseringene kan du lese mer om her.

ICF core competencies rating levels
Professional Certified Coach (PCC) Markers

Dersom du har spørsmål om sertifiseringsordningen, kan du henvende deg til ICF Norge, styret@icfnorge.no eller ICF Global support@coachfederation.org

 

Spør ICF International direkte

Har du spørsmål som angår ICF International og som du ikke får svar på her på ICF Norge sine sider, spør gjerne ICF International direkte via deres chat - Chat with us!