Nyheter

ICF Global besøker ICF Norge

I september er vi i ICF Norge så heldige å få besøk av tre av ICF Globals styremedlemmer: Sara Smith (nestleder), Marcia Reynolds (medlem) og Todd Hamilton (vara). Sånn at så…

Årets kompetansetilbud i ICF Norge

De fleste coacher elsker jobben sin og bruker mye av sin tid på videreutdanning og kurs. Som medlem i ICF Norge kan du få faglig påfyll gjennom medlemsmøter og webinarer sammen med…

ICF Global besøker Oslo

14. august kommer José de Sousa fra ICF Global til Oslo. I den anledning vil vi arrangere workshopen “ICF Norge – et aktivt nettverk for profesjonelle coacher”. Hva vil det kreve…

Å lede inn i fremtiden

«Leading into the future» var overskriften på International Coach Federations Globale lederforum i Warsawa i mars, hvor to hundre ledere fra hele verden var samlet i tre dager for…