Styret ICF Norge

Styret i ICF Norge for perioden 2018 - 2020 består av 9 medlemmer (inkl 2 varamedlemmer).