Styret ICF Norge

Styret i ICF Norge for perioden 2020 - 2021 består av 7 medlemmer (inkl 2 varamedlemmer).

Deg?

Deg?

Ledig styreverv - Administrasjon
Deg?

Deg?

Ledig styreverv - Kompetanse