Årsmøte og vedtekter

Årsmøtet er ICF Norge sitt høyeste organ. Det er årsmøtet som legger rammene for hvordan styret skal jobbe den perioden de er valgt for.

Årsmøte og vedtekter

 

Årsmøtet er ICF Norges øverste organ og avholdes én gang pr år - vanligvis i forbindelse med Coachingkonferansen i mai.

Alle medlemmer av ICF Norge har anledning til å sende inn forslag til årsmøtet, kan møte og stemme ved valg. 

Hvis du ønsker å vite mer om årsmøtet og hvordan styret jobber, se ICF Norges vedtekter.

Vedtekter