Årsmøtet og vedtekter

Årsmøtet og vedtekter

 

Årsmøtet er ICF Norges øverste organ. Årsmøtet i ICF Norge avholdes én gang pr år og vanligvis i forbindelse med årskonferansen i mai.

Alle medlemmer av ICF Norge har mulighet til å sende inn forslag til årsmøtet, møte og stemme ved valg. 

Hvis ønsker å vite litt mer om årsmøtet og hvordan styret jobber, se ICF Norges vedtekter.

Vedtekter