Årsmøte og vedtekter

Årsmøte og vedtekter

 

Årsmøtet er ICF Norges øverste organ og avholdes én gang pr år - vanligvis i forbindelse med Coachingkonferansen i mai.

Alle medlemmer av ICF Norge har anledning til å sende inn forslag til årsmøtet, kan møte og stemme ved valg. 

Hvis du ønsker å vite mer om årsmøtet og hvordan styret jobber, se ICF Norges vedtekter.

Vedtekter