Om oss

Om oss

ICF Norge har som formål å utvikle profesjonalitet i coachingbransjen ved å fremme ICFs sertifiseringsordning, etikk og standarder for coaching.
Årsmøte og vedtekter

Årsmøte og vedtekter

Årsmøtet er ICF Norge sitt høyeste organ. Det er årsmøtet som legger rammene for hvordan styret skal jobbe den perioden de er valgt for.

ICF Norge

ICF Norge har som formål å utvikle profesjonalitet i coachingbransjen ved å fremme ICFs sertifiseringsordning, etikk og standarder for coaching.

ICFs etiske retningslinjer

ICF har tatt en ledende rolle i å utvikle en definisjon og filosofi for coaching og etablering av etiske standarder blant sine medlemmer. Blant annet gjennom sine etiske retningslinjer setter ICF en faglig veiledningsstandard, samtidig som coachingkundene får en mulighet til å klage, dersom de etiske retningslinjene ikke overholdes.