Mentor

Her kommer mer informasjon om hvordan du kan finne en mentorcoach blandt våre medlemmer.

Mentorcoaching

Mentorcoaching er et viktig element i ICF-sertifiseringen og skal bidra til at coachen øker sin bevissthet om kjernekompetansene og utvikler sine coachingferdigheter.

Mentorcoaching innebærer å gi tilbakemelding på coachingkompetansene. Tilbakemeldingene skal gis på en konstruktiv, reflekterende og åpen måte i samtale med kandidaten og alle kjernekompetansene vurderes. Coachingsamtalene kan foregå enten ved at mentorcoach observerer en coachingsamtale eller at kandidaten sender inn opptak av en coachingsamtale. I tillegg kan kandiaten coache sin mentorcoach. Mentorcoaching kan også være en samtale mellom coach og mentor om coachens bruk av kjernekompetansene.

ICF har et eget mentorcoach-register som du kan benytte. Du kan også bruke en annen coach, men da må du benytte en ICF-sertifisert coach som er på samme nivå som seg selv eller høyere som mentor coach.

Her kan du lese mer om kravene til mentorcoaching:

ACC Renewal Mentor Coaching Requirements

PCC Mentor Coaching Requirements

MCC Mentor Coaching Requirements