Ben Bouwhuis

Mail@affiliate-executive-coaches.com

Coachmedlem


Firma:
Affiliate Executive Coaches Bouwhuis

Presentasjon av coach:
Drømmejobben internasjonal coach!
Ben er utdannet lege men har gjort coaching ved siden av legejobben gjennom årene. Fra 2020 jobber han 100% som coach. Ben bistår toppledere og top-managers i (familie-) bedrifter på alle mulige måter. Han gir gjerne support til både nye og erfarne folk og viker ikke unna for store utfordringer. Ben reiser gjerne i jobben, også internasjonalt.

Ben er opprinnelig fra pulserende Amsterdam men flyttet til Norge for 30 år siden. Med sin mangeårige erfaring som lege med stor interesse for næringslivet beveger han seg med sine klienter lett og gjerne i akkurat overgangs-sonen mellom det personlige, det familiære, det menneskelige og det næringslivet krever og åpner opp for. Det er tross alt alltid den menneskelige faktoren som det kommer an på, også in business. I tillegg til planlagt coaching tilbyr Ben også akutt support til toppledere som opplever kriser eller plutselige og uventede store utfordringer. Ben tar jobber både i Norge og internasjonalt, han snakker mange språk hvorav norsk, nederlandsk, engelsk og tysk flytende og det kommer godt med i bedrifter med ansatte i flere land. Men også russisk, fransk og spansk er med på listen.


Ben driver dessuten med coaching av omsorgsteam f eks ansatte og ledere i private barneverns-institusjoner og kan vise til lang erfaring og meget gode resultater der.

Prosessen med ICF-akkreditering er veldig godt i gang.

Sted:
Midt-Norge - Levanger, 7629

Nettside:

Telefon:
+4792255594

Coachingområder:
Karriere   Ledelse   Organisasjons og strategiutvikling   Team  

Coachingmetoder:
Personlig   Telefon   Skype   Videokonferanse  

Kundetyper:
Bedrifter Privatpersoner