Lise Ringen

liseringen@gmail.com

Coachmedlem


Firma:
Lise Ringen Consulting

Presentasjon av coach:

Med dagens hurtige endringer mot digitalisering, tilhørende
forretningsmodeller og interaksjon med kunder og leverandører, så er det viktig
å få med ledere og medarbeidere mot en ny hverdag.

Jeg kan bidra med å løfte bedriften inn mot en ny digital hverdag.

Jeg coacher Ledere og Selgere mot å nå sine personlige og bedriftens mål

Sted:
Østlandet - Oslo, 1352

Nettside:

Telefon:
+4791356371

Coachingområder:
Karriere   Ledelse   Team   Salg  

Coachingmetoder:
Personlig   Telefon   Skype   Videokonferanse  

Kundetyper:
Bedrifter Privatpersoner