Sissel Merete Andersen

sissel@andersen-cc.no

ACC


Firma:
Andersen Coaching & Consulting AS

Presentasjon av coach:
Som leder leverer du dine resultater gjennom dine ansatte. Er du bevisst din måte å lede på? Kjenner du deg selv og din naturlige måte å tenke og føle på? Er du bevisst på hvordan din adferd påvirker dine omgivelser? Hvor godt kjenner du dine medarbeidere og den enkeltes talenter og motivasjon?
Programmet jeg tilbyr vil bidra til:
• Økt jobb-engasjement
• Bedre resultater (KPI og ROI)
• Økt tillit
• Reduksjon av konflikter
• Økt samspill i teamet
• Reduksjon i sykefravær
• Mindre turnover

Jeg bistår i utviklingsprosesser, både for privatpersoner og næringsliv. For privatpersoner handler det om personlig utvikling og selvledelse. For næringsliv handler det om organisasjonsutvikling gjennom, for eksempel, individuell ledercoaching og teamcoaching.

Jeg er sertifisert både som Gallup Strenghts Coach og e2grow High Performer Coach. I tillegg er jeg Erickson Certified Profesjonell Coach, samt ICF Certified Coach (ACC).

Samtaler er 100 % konfidensielle og følger ICF’s etiske retningslinjer.

Gjennom min erfaring, som både områdeleder og salgsleder i Gjensidige Forsikring, har jeg kjent på mange av de utfordringene det er å være leder med resultat- og personalansvar, samt skape engasjement hos den enkelte i teamet.


Sted:
Sørlandet - Arendal, 4841

Nettside:

Telefon:
+4791712570

Coachingområder:
Karriere   Ledelse   Organisasjons og strategiutvikling   Team   Salg   Personlig utvikling   Samliv/familie   Helse   Idrett   Ungdom-Studenter  

Coachingmetoder:
Personlig   Telefon   Skype   Videokonferanse  

Kundetyper:
Bedrifter Privatpersoner