Sissel Stoltenberg

PCC


Firma:
2coach

Presentasjon av coach:
Sissel er sertifisert CTI-coach og ORSC-coach, med utdannelse fra Coach Training Institute i London/Oslo. Hun har blant annet Bedriftsøkonomi og Kommunikasjonsrådgivning fra BI og er sertifisert i analyseverktøyet JTI (MBTI typepsykologi for enkeltpersoner og team) samt Big Five og NEO PI-R (verktøy for personlighetsutvikling og rekruttering)

Fokus på individcoaching og gruppecoaching /leder- og teamutvikling/organisasjonsutvikling/omstilling/sykefravær /karriereveiledning, kurs og veiledning innen høysensitivitet.

Har 16 års erfaring som coach/lederutvikler og har jobbet mye i bank og finansbransjen, IT-og hotellbransjen og for Finansforbundet siden 2002.
Hun har bakgrunn som ledercoach og HR Manager samt adm. ledelse i reklamebransjen og multimediabransjen.
Tidligere styremedlem i International Coach Federation, Nordic og i Etisk Komite

Sted:
Østlandet - Oslo, 1367

Nettside:

Telefon:
+ 4797681920

Coachingområder:
Karriere   Ledelse   Organisasjons og strategiutvikling   Team   Personlig utvikling   Samliv/familie   Helse   Ungdom-Studenter  

Coachingmetoder:
Personlig   Telefon   Skype   Videokonferanse  

Kundetyper:
Bedrifter Privatpersoner