Firma:
Allianse Lederutvikling og coaching

Presentasjon av coach:
Ledelse og lederskap har vært et hovedtema for Berit. Berit var offiser i 24 år. Utdanning og praksis i Forsvaret hadde fokus på ledelse. Hun har vært leder i og utenfor Forsvaret.

Berit har bl a Master of Management fra BI.

Hun har en internasjonal utdanning og sertifisering som coach og en tilleggsutdanning som relasjons-, organisasjons- og systemcoach.

Berit er sertifisert i analyseverktøyet JTI.

Berit har arbeidet som lederutvikler og coach de siste tolv årene. Målet har vært
å utvikle bedrifter og organisasjoner ved å gi ledere og medarbeidere bevissthet og konkrete verktøy. Lederskap, strategi, kundeorientering, kontinuerlig forbedring og fjerne energi- lekkasjer er noen sentrale stikkord.

Berit lager og gjennomfører lederprogrammer. Coaching er ofte en viktig del av leder-utviklingen. I coachsamtalene drøftes de individuelle problemstillingene og lederens indre drivkraft utfordres. Berit lager og fasiliterer utviklingsprosesser og kurs med ulike temaer.

Sted:
Østlandet - Oslo, 0157

Nettside:

Telefon:
+47 93216529

Coachingområder:
Ledelse   Organisasjons og strategiutvikling   Team   Personlig utvikling  

Coachingmetoder:
Personlig   Telefon