Hildegun Flatabø

hildegun.flatabo@nrk.no

PCC


Firma:
Metikk (Musikk- Etikk )

Presentasjon av coach:
Hva vil du i framtiden angre på at du ikke startet med nå?
Hva vil du helst ikke snakke om?
Innebærer selvutvikling at du må prøve hardere?
Kanskje du er god nok? Hvorfor er det så mange dumme....?
Hva om du utnytter ditt potensiale, og/eller er autentisk, gjør du da noe annerledes ? Hvem er du da?

Min fasinasjon over de interessante, reflekterte samtalene og gruppearbeidet med mine klienter driver meg videre som Coach. Samtaler med refleksjon, aktiv fordomsfri lytting med fundament i respekt, trygghet, tillit og humor gir en trygg, kreativ og inspirerende atmosfære. I denne atmosfæren er det trygt og spennende å utforske overbevisninger, holdninger, perspektiver, relasjoner eller problemer. Skape handlingsrom for en kreativ tanke- og handlingsprosess. Fra tankespinn til ideer, drømmer og visjoner, til måloppnåelse eller misjon. Min bakgrunn i traumebehandling og microexpressions gjør meg kanskje spesielt interessert i å nyttigjøre nonverbalt kroppspråk til å følge opp og identifisere klientens behov og ønsker. Jeg har en allsidig " verktøykasse" som jeg bruker både i grupper, team og på enkeltpersoner Alltid på klientens premisser.

Coachingutdannelse:
ICF Professional Certified Coach PCC, TPS The Performance Solution, 2015 Wildfitcoach , 2010 Teamcoaching og Coaching ved Erickson Coaching Nordic., 2006 Turning Point Academy, Diverse kurs i NLP.
Annen utdannelse:
Traume/stressutdannelse Somatic Experience v. prof. Peter Levine/D.P. Heller. Diplomlinjen og Pedagogutdannelse ved Musikkhøgskolen, Master i "Performing of Arts". Hypnose, Microexpressions

Jobber i Kringkastingsorkesteret. Tidligere Assistentcoachlærer ved et Erasmus forskningsprosjekt med 100 lærere fra 5 europeiske land. Tidligere jobbet i: Pep International ( Personal Efficiency Programme )Coaching oppdrag via Humentor as. Styreverv, kursvirksomhet og foredrag innen skole, privat- og frivillig sektor. Instrumental- mentaltreningslærer, utvikling av topp prestasjoner ( Peak Performance ) Neurofeedback og innovasjon. Forsikring, barnehager, skoler. 30 års Jobberfaring fra NRK, som profesjonell musiker. Diverse kulturinstitusjoner som Den norske Opera, alle symfoniorkestre i Norge, Alle teatrene i Oslo samt Rogaland teater. Har jobbet med: Personer med under- og overvekt, ernæring, autistiske symptomer, livsstilsendring i team med nevrolog, ortomolekylærlege og psykolog. Mellommenneskelige relasjoner, traumer, teamwork, personlig vekst, viljestyrke og mestringstro. Landsforeningen for voldsofre og andre frivillige organisasjoner, Fellesaksjonen for medisinfritt tilbud til psykisk syke opp mot helsepolitikk.

Coachingutdannelse:
ICF Professional Certified Coach, PCC, pt.TPS, The Performance Solution, 2015 Wildfitcoach , 2010 Teamcoaching og coaching ved Erickson Coaching Nordic. 2006, Turning Point Academy, Diverse kurs i
Annen utdannelse:
Nlp Traume/stressutdannelse Somatic Experience v. prof. Peter Levine/D.P. Heller. Pedagogutdannelse ved Musikkhøgskolen, Master i "Performing of Arts". Hypnose, Microexpressions


Sted:
Østlandet - Oslo, 0374

Nettside:

Telefon:
+47 47287617

Coachingområder:
Karriere   Ledelse   Organisasjons og strategiutvikling   Team   Salg   Personlig utvikling   Samliv/familie   Helse   Idrett   Ungdom-Studenter  

Coachingmetoder:
Personlig   Telefon   Skype   Videokonferanse  

Kundetyper:
Bedrifter Privatpersoner