Harald Arnesen

PCC


Firma:
TINE SA

Presentasjon av coach:
Jeg har vært ansatt i TINE fra 1984 og arbeidet før dette som ekstern revisor. I TINE har jeg arbeidet som regnskapssjef, økonomisjef, økonomidirektør og økonomi/finansdirektør med fagansvar innenfor regnskap/økonomi for morselskap og konsern. Jeg har god kjennskap til de utfordringene som finnes som leder gjennom mange år gjennom at jeg har vært leder selv i mange år. I tillegg har vært hatt flere styreverv både som leder og som styremedlem.

Fritiden brukes til venner, familie, hus/hage, trening og frivillig arbeid gjennom Røde Kors både som besøksvenn og kursholder.

Jeg har også undervist i prosjektstyring og prosjektlederskap gjennom flere år.

Jeg er sertifisert coach gjennnom Adler School of Professional Coaching i 2008, og underviser i kurset "Positiv Endring / Coachende Lederstil" for ledere. Jeg er også sertifisert gjennom ICF ( International Coach Federation) og har vært aktiv innenfor arbeid med utvikling av coaching som en profesjon.

Jeg har også i flere år vært leder av ICF i Norge. Min sertifisering i ICF er Professional Certified Coach, PCC. Jeg har også gjennomført kurser innenfor teamcoaching og diverse andre teknikker.

Coacher både på norsk og engelsk

Sted:
Østlandet - Oslo, 0585

Nettside:

Telefon:
+4791545624

Coachingområder:
Ledelse   Organisasjons og strategiutvikling   Team   Personlig utvikling  

Coachingmetoder:
Personlig   Telefon   Skype  

Kundetyper:
Bedrifter Privatpersoner