Ina Schjøtt Brackman

ina@co-active.no

MCC


Firma:
ISB CO-ACTIVE AS

Presentasjon av coach:
Ina er MCC “Master Certified Coach” som en av kun 5 MCC coacher i Norge.
• Hun har 15 års coaching erfaring som ledercoach i Norge, Europa og Offshore. Jobber med kunder som G.C. Rieber AS, Lindås Kommune, Multiconsult AS, Ford Motor Company og Nestlè
• Videre har hun 20 års næringslivserfaring som selger, salgssjef, forretningsutvikler
• Hun coacher ledere og kjører ledertreningsprogram samt presentasjonstrening på norsk, engelsk og fransk (og snakker flytende tysk)
• Hun er brennende engasjert, har bred nasjonal og internasjonal erfaring og ivrer og føler sterkt ansvar for å videreutviklere ledere og organisasjoner i en verden i endring

Ina får tilbakemeldinger fra kunder og samarbeidspartnere om at hun har en spesiell utstråling som smitter og engasjerer. Hun modellerer og inspirerer til en coachende lederstil ved sin tilstedeværelse, intense lytting og direkte, uredde spørsmål. Hun er strukturert og målfokusert. «Ina sprer gull ved å anerkjenne det beste i hver og en samtidig som hun tør konfrontere og utfordre.» Hun deler raust av sine erfaringer som åpner opp for andre til å dele sine også.

Hennes «hjertebarn» er å bedre feedback kulturen i bedrifter og organisasjoner hun jobber med! Da skjer det store, gode, varige endringer som øker både trivsel og resultater.

Sted:
Vestlandet - BERGEN, 5231

Nettside:

Telefon:
+47 92810590

Coachingområder:
Karriere   Ledelse   Organisasjons og strategiutvikling   Team   Salg   Personlig utvikling  

Coachingmetoder:
Personlig   Telefon   Skype  

Kundetyper:
Bedrifter