Ole Hullu Dahl

olehullu@hotmail.com

ACC


Firma:
Veien til Livet

Presentasjon av coach:
Hullu har jobbet som karriereveileder siden 2015. Han har 10 år fra transportbransjen og har lederutdanning fra forsvaret hvor han blant annet har deltatt i 4 kontingenter i internasjonal tjeneste.
Han har arbeidet i 6 år med vanskeligstilt ungdom og arbeidet 2 år med rusmisbrukere i rehabilitering og frivillig på gata i Oslo og i fengsler gjennom Marita stiftelsen, for å nevne noe.
Hullu jobber for tiden som karriereveileder i Din Utvikling og er coach i Veien til Livet.
Jeg har et stort hjerte for mennesker og ønsker å se andre lykkes i livet.
Jeg ønsker at mennesker skal finne sin sanne identitet,
den de er født til å være og bli den de ønsker å være.
Jeg ønsker å få andre til å se sin verdi og finne sine ressurser som ligger i dem.
Jeg ønsker at mennesker skal finne tilbake til sin egen hensikt med sitt liv,
slik at de finner livsglede, fred og lykke i livet.
Livet er herlig, det må oppdages og så må livet leves.

Sted:
Østlandet - Lillehammer, 20414

Telefon:
913 53 910

Coachingområder:
Karriere   Team   Personlig utvikling   Samliv/familie   Ungdom-Studenter  

Coachingmetoder:
Personlig   Telefon   Skype  

Kundetyper:
Bedrifter Privatpersoner