Cecilie Steenland

cecilie@comitia.no

ACC


Firma:
Comitia AS

Presentasjon av coach:
"Cecilie ga meg innblikk i egne ferdigheter og muligheter som ligger innenfor det jeg selv klarte å grave frem gjennom praktiske eksempler jeg selv valgte ut. " Jon, avdelingsleder, IT bransjen

«Coachingen var til stor nytte for meg i mitt lederskap, det var en trygg arena hvor jeg ble både forstått og utfordret. Dette bidro til økt selvinnsikt og god fremdrift på flere områder». Camilla, avdelingsdirektør, Finansbransjen

Cecilie har fokus på å bistå bedrifter og enkeltpersoner i næringslivet med å utnytte potensialet og muligheter som ligger i utviklings- og endringsprosesser. Ved hjelp av verktøy og strategiske prosesser hjelper hun deg til å nå definerte mål.
Som leder vil du oppleve en større grad av mestring og trygghet i krysspresset hverdagen byr på. Du vil takle utfordringhene hverdagens komplekse og utfordrende prosesser mer nyttig.
Du får en utfordrer, mentor og fasilitator for deg og dine ledergrupper i endrings- og utviklingsprosesser.
Du får hensiktsmessige og velprøvde verktøy basert på akademisk kompetanse og lang erfaring i bransjen.

Cecilie har en allsidig erfaring fra yrkeslivet i både privat og offentlig sektor. De siste 16 årene har hun jobbet som leder og prosjektleder innenfor finans- og inkassobransjen i privat næringsliv.

Cecilie er én av 4 coacher i Norge med en Mastergrad i Applied Coaching.

Hun sertifisert ACC (Associate Certified Coach) hos ICF (International Coach Federation), samt sertifisert til å benytte utviklingsverktøy som iWAM, Facet5 og Extended Disc. Hun er også sertifisert Master Practitioner of NLP og ICF ACTP Coach.

Cecilie er daglig leder og partner i Comitia, og hun er styremedlem i ICF Norge.

Sted:
Østlandet - Oslo

Nettside:

Telefon:
45054648

Coachingområder:
Karriere   Ledelse   Organisasjons og strategiutvikling   Team   Personlig utvikling   Ungdom-Studenter  

Coachingmetoder:
Personlig   Telefon   Skype   Videokonferanse  

Kundetyper:
Bedrifter Privatpersoner