Valg av nye styre- og komitémedlemmer, 30. april 2019 - blir DU en av de nye?

Ønsker du å være med å lede ICF Norge til å bli en tydelig og sterk medlemsorganisasjon for norske coacher? Hvis ja, meld din interesse for et styreverv!

Valg av nye styre- og komitémedlemmer, 30. april 2019 - blir DU en av de nye?

 

Følgende styreverv er på valg 30. april 2019:
• Økonomiansvarlig – Director of Finance
• Medlemsansvarlig – Director of Membership
• Kompetanseansvarlig – Director of Education
• Ett varamedlem

Videre ønsker ICF Norge
• Tre medlemmer til Valgkomitéen
• Ett medlem
• Revisor

For nærmere detaljer, se epost sendt tidligere i dag fra Valgkomiteen til dere som er medlemmer.