Å lede inn i fremtiden

«Leading into the future» var overskriften på International Coach Federations Globale lederforum i Warsawa i mars, hvor to hundre ledere fra hele verden var samlet i tre dager for å bidra til en helhetlig utvikling av organisasjonen. Å lede inn i fremtiden betyr endring, samtidig å ta vare på det unike som gjør at ICF står sterkt som den ledende coachorganisasjonen i verden. Slik ønsker også ICF Norge å møte fremtiden.

ICF startet som et frivillig initiativ for 22 år siden av coacher som ønsket å etablere et globalt nettverk. Nå teller organisasjonen over 30.000 medlemmer og fortsatt utvikles og ledes organisasjonen av frivillige medlemmer og ildsjeler. Styret i ICF Norge ønsker å utvikle vår organisasjon til å bli et sterkt fagnettverk for coacher og en attraktiv medlemsorganisasjon med god medlemsvekst. Vi må tenke nytt og ditt bidrag som medlem er den viktigste ressursen vi har. Vi vil jobbe for at du og jeg skal kunne ta del i det sterke merkenavnet som ICF er, utvikle oss som coacher og styrke muligheten for å kunne etablere oss som coacher i Norge.

Å lede inn i fremtiden

Den viktigste faktoren for suksess er ditt engasjement som medlem. Styrets innsats er kun dråper i havet. Det vi medlemmer skaper sammen, kan flytte fjell.

Styret har sett på hvordan andre suksessrike nettverk fungerer og vi har valgt nettverksbygging som en av våre hovedstrategier for neste år. Øvrige strategier er effektivt styrearbeid og kommunikasjon. For at vi at vi skal kunne få til denne endringen og samtidig opprettholde den aktiviteten vi har, vil invitere deg som medlem med. Vi vil at du skal være med å utvikle ICF Norge og håper at du har lyst til å delta i et av disse prosjektene:


Et satsingsområde er sosiale medier. Vi ønsker å bygge effektive nettverk på sosiale medier med god trøkk og synlighet gjennom hele året. Dere vil få ansvaret for å markedsføre Finn en coach – funksjonen, Coachingkonferansen 2018 og synliggjøre ICF som en lærende og internasjonal organisasjon. Vi trenger deg som ønsker å løfte oss frem i felleskap og ser verdien av nettverk. Vi ønsker deg som får dopamin-kick når nyheter tar av og som står opp om morgenen og gleder deg til å skape kreative, morsomme bølger på nettet.


Nytenking og prioritering av styrearbeid og ledelse av organisasjonen står høyt på agendaen. Vi ønsker derfor en gruppe medlemmer som kan ta ansvaret for ICF Coachingkonferansen 2018. Dette er en gave til deg som ønsker å kommunisere hva profesjonell coaching er og hva ICF står for. Du er en som gleder deg til å snakke med foredragsholdere, fordype deg faglig og som elsker å skape noe sammen med andre. Og absolutt noe for deg med et velutviklet konkurranseinstinkt som ønsker å slå alle rekorder når det gjelder deltagerantall…

Vi planlegger en markedsundersøkelse for å høre hva markedet mener om coaching og hva næringslivet har behov for. For å introdusere denne undersøkelsen for bedrifter trenger vi deg som liker å være i dialog med kunder og som synes det er gøy å utvide ditt nettverk. Men dette prosjektet er like mye for deg med en introvert innstilling til livet og som har en tendens til å utsette å ta opp telefonen. Kanskje en spennende tanke å gjøre dette i felleskap?

Ved å engasjere deg øker du verdien av ditt ICF - medlemskap!

Du vil få mer informasjon på årsmøtet 19. mai 2017.

 

 

På vegne av styret for ICF Norge,

Guro Hildre
President