ICF Norges kompetansetilbud - høsten 2018 og våren 2019

I ICF Norge legger vi stor vekt på faglig oppdatering og videreutvikling, slik at vi som coacher til en hver tid yter beste kvalitet i møte med kundene. Som medlem i ICF Norge får du derfor faglig påfyll gjennom medlemsmøter og webinarer, sammen med andre coach-kollegaer. Gjennom kompetanseplanen ønsker vi å bidra til å styrke det faglige nettverket i ICF Norge.

Også i år tilbyr vi et dypdykk i kjernekompetansene som en profesjonell ICF-coach må kunne beherske.

Dyktige foredragsholdere og coacher vil gjennom programmet vise hvor allsidig og variert coachingfeltet er! Stoffet som presenteres tar utgangspukt i kjernekompetansene en profesjonell ICF-coach må ha.

Tilbudet om kompetanseutvikling er gratis for ICF Norges medlemmer i form av medlemsmøter (i Oslo) og webinarer. Det er mulig å delta på alle aktivtetene via webinarplattformen Zoom.

Les Kompetanseplanen høsten 2018 og våren 2019 og sett av datoene.


12. september klokken 17.30-20.00 - ICF Global besøker ICF Norge (engelsspråklig)

I september er vi i ICF Norge så heldige å få besøk av tre av ICF Globals styremedlemmer: Sara Smith (nestleder), Marcia Reynolds (medlem) og Todd Hamilton (vara). Sånn at så mange som mulig skal få muligheten til å treffe dem, arrangerer vi medlemsmøte i Oslo den 12. september, kl. 17.30 - 20.00. Tema for møtet: The Future of Coaching. Vi håper du setter av datoen, deltar og gjerne tar med deg noen du kjenner som kunne være interessert! Møtet vil bli overført via Zoom, slik at medlemmer som ikke kan møte i Oslo vil kunne delta digitalt. Arrangementet er gratis for medlemmer. For de som ikke er medlemmer er prisen 250,-. Møtested: Støperigata 2, 0250 Oslo (Aker Brygge)

25. oktober klokken 19.00-20.30 - webinar (engelskspråklig)

"Referring coaching clients to therapy"

The goal of this webinar is to help professional coach practitioners understand when and how to refer a client to a mental health or other helping professional when the client’s needs are outside a coach’s competencies.

Medlemmer: Gratis  -  Ikke-medlemmer: 500 kr  -  Meld deg på her!

 

20. november klokken 19.00-20.30 - webinar

"Ditt mindset i coachrollen – hvilken rolle spiller det?"

Kunnskap om, og innsikt i forsker og professor ved Stanford Carol Dweck’s teorier og modell om Fixed og Growth mindset, og hvordan våre tanker og holdninger om egen og/eller andres intelligens, talent og evner styrer oss selv og alle mellommenneskelige forhold, som jobb, familie osv.

Medlemmer: Gratis  -  Ikke-medlemmer: 500 kr

 

24. januar klokken 17.00-20.00 - medlemsmøte i Oslo (overføres via Zoom)

Temaet er etikk. Mer info kommer snart.

12. februar kl 19.00-20.30 - webinar (engelskspråklig)

"Pathways to Transformational Coaching, part 2"

One of the foundational tenets of coaching is that the client is whole and resourceful.  While that is true, the client is also a human being which means that they are limited in what they can do and achieve by how they observe, think about, and interpret their world. You also, as the coach, are limited by your own thinking.  

In this webinar, we'll continue to explore how to create transformation in coaching (and in our own lives); where to look to get to underlying issues; and how to support the client to generate sustainable change and expand their worldviews and perspectives. This is what's known as an ontological approach to coaching and it offers a safe but provocative context for the client to expand the observer they are and take actions more aligned with what they care about. This webinar builds on Part I and we'll look at even more pathways to consider when coaching clients to make big change.  (If you missed Part 1, we'll do a brief recap so please join us.) 

26. Mars kl 19.00-20.30 - webinar

Info kommer snart.

30. april - ICF Coachingkonferansen 2019 og ICF Norges Årsmøte

Tema og program kommer.

21. mai - webinar

Tema kommer snart.