Felles Norsk Standard for Coaching

ICF Norge og ICF Global er aktiv bidragsyter og pådriver i prosessen frem til en felles Norsk Standard for Coaching. I regi av Standard Norge skal vi i første omgang utvikle en Norsk Standard for grunnleggende kompetanse for coacher, men det er planer for å lage flere standarder innen coaching.

Felles Norsk Standard for Coaching

Med i komitéen har vi både store og små aktører innen bransjen.  

Det er viktig og fremtidsrettet å få på plass en felles standard som alle aktører kan enes om.

Dette blir fremtidens standard som vil bidra til å sikre kvalitet og forutsigbarhet for alle som kjøper coachingtjenester, alle de som utdanner coacher, alle som ønsker å utdanne seg til coach og, ikke minst, for alle som trenger en profesjonell coach.