Etisk komité ønsker tilbakemelding om tema

Tilbakemelding om hvilket tema du mener ICF Norge bør ha fokus på!

Vi hører svært gjerne fra deg.  

28. Januar 2020 arrangerer ICF Norge medlemsmøte "fysisk" i Oslo. Medlemmer fra andre steder av landet kan følge med på Zoom.

Sted og tidspunkt kommer!

Send ditt forslag til: icfcoacher@gmail.com