Etisk komité ønsker tilbakemelding om tema

Info fra etisk komité i ICF-Norge

Det er planlagt medlemsmøte om etikk i coaching 28. januar 2020. 

I den forbindelse ønsker vi forslag til tema/etiske dilemma du

ønsker at vi skal jobbe med på møtet.

Send dine ønsker på mail til icfcoacher@gmail.com innen 29. november.