Etisk komité kampanjen nr 7 2020

Denne måneden går vi nærmere inn på standardene 25 - 28. Disse standardene omhandler profesjonelt ansvar. Som ICF-coacher forventes vi å være profesjonelle og stå for en etisk praksis. Det innebærer at man både forstår og konsekvent følger coachingetikk og - standarder (ICF-kjerneferdighet nr.1).