Etisk komité kampanjen nr 5, 2020

Denne måneden går vi nærmere inn på standardene17, 18 og 19. Disse standardene omhandler ansvar for praksis og prestasjoner. Som ICF-coacher forventes vi å stå for en etisk praksis. Det innebærer at man både forstår og konsekvent følger coaching etikk og - standarder (ICF-kjerneferdighet nr.1).