Etisk komité kampanjen nr 4, 2020

Bakgrunnen for at vi i Etisk komité i ICF Norge hver måned presenterer en norsk versjon av noen utvalgte standarder, er at det fra 1. januar 2020 er reviderte etiske retningslinjer, «Code of Ethics». I alt er det 28 slike standarder, og vi tar sikte på å presentere alle innen året er omme. Denne måneden går vi nærmere inn på standardene 14,15 og 16. Disse standardene omhandler ansvar for praksis og prestasjoner.