Årsmøte 2021

Årsmøtet 2021 avholdes digitalt onsdag 21. april kl. 17-19 Innkalling kommer ila. uke 11

Dersom du har saker til årsmøtet må det være styret i hende senest 15. mars.

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å stille på årsmøtet slik at vi sammen former fremtiden for ICF coachene.

Årsmøte 2021