Årets kompetansetilbud i ICF Norge

De fleste coacher elsker jobben sin og bruker mye av sin tid på videreutdanning og kurs. Som medlem i ICF Norge kan du få faglig påfyll gjennom medlemsmøter og webinarer sammen med andre coachkollegaer. Gjennom kompetanseplanen ønsker vi å bidra til å styrke det faglige nettverket i ICF Norge.

Dette året tilbyr vi et dypdykk i kjernekompetansene som en profesjonell coach må kunne beherske.

Med dyktige foredragsholdere og coacher på programmet håper vi å vise hvor allsidig og variert coachingfeltet er! Vi vil også tilby et dypdykk i enkelte av de kjernekompetansene en profesjonell coach må ha.

Tilbudet om kompetanseutvikling er gratis for ICF Norges medlemmer. For medlemmer som bor utenfor Østlandsområdet vil det være mulig å delta via webinarplattformen Zoom.

Les Kompetanseplanen høsten 2017 og våren 2018

13. september kl. 19.00-20.30 kan du delta på et webinar med Anne Eggen-Johansen med tema «Skap en gjensidig relasjon: Om tillit og nærvær i coachingrelasjonen.» Anne har Master i ledelse og er sertifisert Professional Certified Coach (PCC) gjennom ICF. Les her for mer informasjon og påmelding.

18. oktober kl. 17.30-20.00 arrangeres medlemsmøte i Oslo med tema «Neuroscience og mindfullness i coaching» og hvordan vi kan vi få til utvikling og endring på en enklere og mer inspirerende måte. Foredragsholder Mette Slinning er siviløkonom, CPCC coach og har også annen bred og variert videreutdanning som coach. Les her for mer informasjon og påmelding.

29. november kl. 19.00-20.00 (tentativ dato) arrangerer vi et webinar om sertifiseringsprosessen i ICF. Høyaktuelt for medlemmer som skal resertifisere seg eller søke ny sertifisering i år og for de av dere som kun ønsker mer informasjon om prosessen.

24. januar kl. 17.30-20.00 står etikk på agendaen. Det etiske grunnlaget i ICF er et av dine redskaper for å skape en god kunderelasjon. Mer informasjon om tema kommer. Ansvarlig for møtet er Etisk komitè i ICF Norge. Overføring via Zoom.

14. mars og 10. mai 2018 kl. 19.00-20.30 håper vi å få til to webinarer om “Pathways and doorways to transformational coaching» med coach og ledertrener Terrie Lupberger. Hennes felt er ontologisk coaching og hun er en av pionerene i International Coach Federation. (Det kan komme endringer).

18. april kl. 17.30-20.00 er det medlemsmøte om «Hvordan legge til rette for læring og resultatoppnåelse i coaching?» Mer informasjon om foredragsholder kommer.

08. mai - ICF Coachingkonferansen 2018!

10.mai kl. 19.00-20.30 “Pathways and doorways to transformational coaching» med coach og ledertrener Terrie Lupberger (del 2, se over)

MCC/PCC sertifiserte coacher i ICF Norge har dannet et eget nettverk. Dette er et deleforum og diskusjonsgruppe. Datoer for nettverkstreffene er 31.10.2017, 18.01.2018 og 25.04.2018. Kontaktperson: Vibeke Thunes Olsen. 

Velkommen til kompetanseåret 2017/18!