Nyheter

Etisk komité kampanjen nr 7 2020

Denne måneden går vi nærmere inn på standardene 25 - 28. Disse standardene omhandler profesjonelt ansvar. Som ICF-coacher forventes vi å være profesjonelle og stå for en etisk…

Etisk komité kampanjen nr 6, 2020

Denne måneden går vi nærmere inn på standardene 20 -24. Disse standardene omhandler profesjonelt ansvar. Som ICF-coacher forventes vi å være profesjonelle og stå for en etisk…

Etisk komité kampanjen nr 5, 2020

Denne måneden går vi nærmere inn på standardene17, 18 og 19. Disse standardene omhandler ansvar for praksis og prestasjoner. Som ICF-coacher forventes vi å stå for en etisk…

WBECS pre - summit

WBECS pre - summit & World Business and Executive Coach Summit er en god mulighet for påfyll av kompetanse og poeng for medlemmer i ICF Norge

Nyhetsbrev - April 2020

Les blant annet om en viktig samfunnsdugnad, der nesten 200 coacher deltar - også fra ICF Norge, om arbeidet mot en felles norsk standard for coaching, endret frist for å fornye…

Felles Norsk Standard for Coaching

ICF Norge og ICF Global er aktiv bidragsyter og pådriver i prosessen frem til en felles Norsk Standard for Coaching. I regi av Standard Norge skal vi i første omgang utvikle en…

Nyhetsbrev August 2019

Les blant annet om den nye sammensetningen i styret, valgkomiteen og etisk komité, i tillegg til noen av resultatene av vårt fellesnordiske samarbeid i ICF Nordic.

Nyhetsbrev Mars 2019

Les blant annet om vårt store i fellesnordiske medlems-webinar nå i mars, Coachingkonferansen 2019 i april og «Kaffe med Presidentene».

Kaffe med Presidentene

Har du lyst å ta en kopp kaffe sammen med oss? Vi mener at en kaffeprat er en ypperlig arena for å bli bedre kjent med medlemmene og å for å få gode innspill. Vi håper at så mange…

ICF Global besøker ICF Norge

I september er vi i ICF Norge så heldige å få besøk av tre av ICF Globals styremedlemmer: Sara Smith (nestleder), Marcia Reynolds (medlem) og Todd Hamilton (vara). Sånn at så…

Årets kompetansetilbud i ICF Norge

De fleste coacher elsker jobben sin og bruker mye av sin tid på videreutdanning og kurs. Som medlem i ICF Norge kan du få faglig påfyll gjennom medlemsmøter og webinarer sammen med…

ICF Global besøker Oslo

14. august kommer José de Sousa fra ICF Global til Oslo. I den anledning vil vi arrangere workshopen “ICF Norge – et aktivt nettverk for profesjonelle coacher”. Hva vil det kreve…

Å lede inn i fremtiden

«Leading into the future» var overskriften på International Coach Federations Globale lederforum i Warsawa i mars, hvor to hundre ledere fra hele verden var samlet i tre dager for…