Nyheter

WBECS pre - summit

WBECS pre - summit & World Business and Executive Coach Summit er en god mulighet for påfyll av kompetanse og poeng for medlemmer i ICF Norge

Nyhetsbrev - April 2020

Les blant annet om en viktig samfunnsdugnad, der nesten 200 coacher deltar - også fra ICF Norge, om arbeidet mot en felles norsk standard for coaching, endret frist for å fornye…

Felles Norsk Standard for Coaching

ICF Norge og ICF Global er aktiv bidragsyter og pådriver i prosessen frem til en felles Norsk Standard for Coaching. I regi av Standard Norge skal vi i første omgang utvikle en…

Nyhetsbrev August 2019

Les blant annet om den nye sammensetningen i styret, valgkomiteen og etisk komité, i tillegg til noen av resultatene av vårt fellesnordiske samarbeid i ICF Nordic.

Nyhetsbrev Mars 2019

Les blant annet om vårt store i fellesnordiske medlems-webinar nå i mars, Coachingkonferansen 2019 i april og «Kaffe med Presidentene».

Kaffe med Presidentene

Har du lyst å ta en kopp kaffe sammen med oss? Vi mener at en kaffeprat er en ypperlig arena for å bli bedre kjent med medlemmene og å for å få gode innspill. Vi håper at så mange…

ICF Global besøker ICF Norge

I september er vi i ICF Norge så heldige å få besøk av tre av ICF Globals styremedlemmer: Sara Smith (nestleder), Marcia Reynolds (medlem) og Todd Hamilton (vara). Sånn at så…

Årets kompetansetilbud i ICF Norge

De fleste coacher elsker jobben sin og bruker mye av sin tid på videreutdanning og kurs. Som medlem i ICF Norge kan du få faglig påfyll gjennom medlemsmøter og webinarer sammen med…

ICF Global besøker Oslo

14. august kommer José de Sousa fra ICF Global til Oslo. I den anledning vil vi arrangere workshopen “ICF Norge – et aktivt nettverk for profesjonelle coacher”. Hva vil det kreve…

Å lede inn i fremtiden

«Leading into the future» var overskriften på International Coach Federations Globale lederforum i Warsawa i mars, hvor to hundre ledere fra hele verden var samlet i tre dager for…