Webinar. Etisk komité - ICF coacher bygger sin coaching virksomhet på etiske standarder

16.02.2021 19:00 - 20:30

Sted: Zoom


ICF har tatt en ledende rolle i å utvikle en definisjon og filosofi for coaching og etablering av etiske standarder. Gjennom sine etiske standarder setter ICF en standard for profesjonell coaching. Etikk er moralske prinsipper som ligger til grunn for hvordan vi som coacher opptrer i samsvar med ICF's kjerneverdier: Integrity, excellence, collaboration and respect. Ett av ICF sine 5 hovedmål er at medlemmene representerer profesjonalitet. Profesjonalitet handler om at vi som coacher er oppdatert på og forholder oss til ICF sine etiske retningslinjer og standarder for coaching. Fra 1. januar 2020 kom det nye reviderte etiske retningslinjer «Code of Ethics». Etisk komité har i 2020 gjennom en månedlig kampanje gått inn på hver av de 28 standardene. I årets webinar setter vi fokus på etiske dilemmaer vi kan møte som coacher og reflekterer over disse med bakgrunn i de etiske standardene.

Webinar.   Etisk komité - ICF coacher bygger sin coaching virksomhet på etiske standarder

Meld deg på her!

(Lenke for å logge deg på vil bli sendt deg ca. 2 timer før webinaret starter.)

Core Competencies

1.5