ICF Nettverkstreff 26. april kl 17.30 - 20.00 i Oslo

26.04.2017 17:30 - 26.03.2017 20:00

Sted: Kontorfellesskapet 657, Fredensborgveien 24D, 0177 Oslo


Coachende lederskap i praksis Gjermund Lima som leder prosjektledelse i Statoil vil gi oss et innblikk i hvordan coachende lederskap fungerer i praksis.

Arrangementet tar utgangspunkt «Coachende Lederskap» – som et av emnene og en del av et større ledelsesseminar som benyttes i Statoil. Gjermund har holdt flere ledelsesseminarer i Statoil og vil bruke sin erfaring og bakgrunn til å fortelle og fasilitere rundt emnet: 

  • Hva betyr det å ha en coachende lederstil?
  • Hva kjennetegner å lede som coach?
  • I hvilke situasjoner er kjennskap til coaching viktig for en leder?

Arrangementet vil kunne settes i sammenheng med flere av ICFs kjernekompetanser – i særlig grad når det gjelder å legge til rette for læring og resultatoppnåelse: Skape bevissthet; Skape forutsetninger for handling; Planlegging og målsetting og Legge til rette for at kunden tar ansvar for egne beslutninger, handlinger og fremgang.

Opplegget vil være en to-delt seanse der Gjermund først deler med oss hvordan eksempelvis Statoil lærer sine ledere om coachende lederstil, knyttet til hans personlige erfaringer som leder og lederutvikler i selskapet.

Andre del blir en mye mer interaktiv del der deltakerne får stille spørsmål, og der vi sammen fasiliterer frem gode diskusjoner. Deltakerne vil bli delt inn små grupper som sammen forbereder spørsmål som vi ser på i plenum etterpå.

Gjermund Lima er ressursleder for prosjektledere og prosjektdirektører for de største prosjektene i Statoil. Her jobber han ogs med ledertrening. Som leder kjennetegnes han ved sin coachende lederstil. Han har hatt diverse lederstillinger i selskapet de siste 15 årene. Gjermund er utdannet i Forsvaret og har bred internasjonal erfaring.

Læringsutbytte: Du vil sitte igjen med inntrykk og innsikt i hvordan ledertrening drives i et stort selskap som Statoil, med fokus på coachende lederskap og i hva som kjennetegner en coachende lederstil i praksis.

Praktisk informasjon:

  • Onsdag 26. april 17.30 – 20.00
  • Sted: Kontorfellesskapet 657 Oslo, Fredensborgveien 24 D, Oslo
  • Påmelding sendes innen onsdag 26/4 kl 10 på email til Cecilie Steenland – post@steenland.no
  • Medlemmer som deltar og som ønsker CCE-poeng, vil få dette ved å henvende seg til ICF Norge, ved Cecilie Steenland, post@steenland.no

Vurderer du å bli medlem? Kom på nettverkstreffet og bli kjent med mange av våre trivilige og kunnskapsrike medlemmer. Deltakeravgift kr 250,-

 

Vel møtt!

Hilsen styret i ICF Norge