Measuring the ROI of Leadership Coaching

05.09.2019 13:00 - 14:00

Sted: Zoom


I tråd med ICF Norges initiativ i mars i år om å invitere medlemmene fra de andre nordiske landene til vårt webinar om Neuroscience, følger ICF Danmark opp med invitasjon til oss til sitt webinar i september.

Measuring the ROI of Leadership Coaching

 

Webinaret er engelskspråklig

Her kan du lese invitasjonen fra ICF Danmark:

"Dear all,

 

To follow-up on the good initiative from ICF Norway earlier this year (webinar about ‘How neuroscience will change the way people listen to and trust you as a coach’), the Danish ICF Chapter would like to invite all our fellow ICF-coaches from all-over – especially from the Nordics –  to the webinar:

 

Measuring the ROI of Leadership Coaching, with Olympia Mitsopoulou, PCC

 

The free webinar will take place on the 5th of September at 13:00 CET. You and all your members / followers can read more about the webinar and register here. We hope you will take the opportunity to inform your members and followers via your news-letters.

 

All 2019/2020 active ICF members – according to the Global ICF members list – will earn 1 CCEU.

 

If you have any questions regarding the above, pls. do not hesitate to call or mail.

 

On behalf of the Danish ICF Chapter

Simon Bach Nielsen"

 

Vi i styret håper selvsagt at så mange som mulig av våre medlemmer har anledning og lyst til å delta også på dette webinaret - og med det være med å styrke det nordiske ICF-fellesskapet!