Etikk og Personvernsregler

24.01.2018 17:30

Sted: Oslo Kontorfellesskap, Aker Brygge, Støperigata 2, OSLO


Det etiske grunnlaget i ICF er et av dine redskaper for å skape en god kunderelasjon.

Etikk og Personvernsregler

Spennende medlemsmøte om etikk og nye personvernregler.
Bor du utenfor Oslo-regionen, er du velkommen til å delta online.


Samlingen ledes av etiske komitè i ICF Norge som består av Vibeke Thunes Olsen, Maria Hofman og Solveig Busk Halvorsen.
Lær de nye personvernreglene og hva de betyr for oss som jobber som coacher både internt og ekstert. Bli med på spennende diskusjoner, problemstillinger og forståelse av hva dette betyr i praksis. Få tilgang til en "coach-sjekk-liste" på hva som kan være lurt å gjøre for å være i rute til de nye personvernreglene innføres. 


Praktisk info:
Dato 24.1.2018 kl 17:30-20:00
Sted: Oslo Kontorfelleskap, Støperigata 2, 6. etg. 0250 Oslo
Påmelding innen mandag 22.1.2018.
Medlemmer som deltar og som ønsker CCE-poeng, vil få dette ved å henvende seg til styret@icfnorge.no

Arrangementet er gratis for medlemmer, om du ikke er medlem er prisen kr 500,-

Påmelding https://www.checkin.no/event/15458/etisk-arrangement-icf-norge-etikk-og-nye-personvernregler

Vi håper du har lyst og anledning til å komme.

Med vennlig hilsen

styret i ICF Norge