Hvordan kan du få maksimalt ut av LinkedIn i 2019? - Medlemswebinar

21.05.2019 19:00 - 20:30

Sted: ZOOM


En profesjonell LinkedIn-profil for profesjonelle ICF-coahcer vil fremme faget og coaching–budskapet. Den vil også være en relevant bidragsyter for at du skal kunne presentere deg selv og ditt budskap i en profesjonell kontekst, og bidra til en synliggjøring av deg som profesjonell coach.

Webinaret vil bestå av 1 time med overordnet informasjon og egentrening for deltakerne på sin egen profil. I tillegg legges det opp til spørsmål fra deltakerne. 

NBdet er en forutsetning at alle har opprettet en egen LinkedIn-profil, slik at dere kan følge med og jobbe med forbedringer underveis. 

Foredragsholder: Cecilie Steenland, President Elect i ICF Norge, sertifisert ACC og har en MA i Applied Coaching fra University of Derby Corporate.

 

Kun for medlemmer av ICF Norge!

Meld deg på her!

(Lenke for å logge deg på vil bli sendt deg ca. 2 timer før webinaret starter.)

Hvordan kan du få maksimalt ut av LinkedIn i 2019? - Medlemswebinar