Establishing Trust and Intimacy with the Client - The 3rd ICF Core competency

16.09.2019 20:00 - 21:00

Sted: ZOOM


I september inviterer ICF Israel oss i ICF Norge til å delta på deres webinar om ICFs tredje kjernekompetanse: "Etablere tillit og nærhet i relasjonen". ICF Israel har invitert MCCere rundt om i verden til å forelese om alle ICFs kjernekompetanser gjennom et helt år. Siden foredragsholderen i september er "vår egen" Ina Schjøtt Brackman, ble vi i ICF Norge invitert til å delta sammen med dem.

Establishing Trust and Intimacy with the Client - The 3rd ICF Core competency