Aktivitetskalender

Exclusive invitation for ICF members to attend free webinars 

Webinar nr 2. Etisk komité oppfølgings webinar fra 11.februar, om de nye etiske standardene til ICF Global

Webinar nr 2. Etisk komité oppfølgings webinar fra 11.februar, om de nye etiske standardene til ICF Global


08.06.2021 17:30 - 18:30


Som oppfølging av webinaret 11.februar om de nye etiske standardene til ICF Global og etiske dilemmaer i coaching, inviterer Etisk Komité medlemmer i ICF Norge til å prøve ut en metode for systematisk refleksjon, kalt Intervision. Intervision er en strukturert metode der en liten gruppe innen samme profesjon deler utfordringer og dilemmaer i en strukturert prosess ( se vedlegg). Hensikten med Intervision er ikke å løse et problem, men å gi den som har utfordringen eller dilemmaet nye perspektiver gjennom andre deltakeres innsikt og ekspertise. Deltakerne får mulighet til å dele et eller flere egne etiske dilemmaer fra sin coaching-praksis, og mottar gjennom Intervision-metoden tanker og innspill fra de andre deltakerne om den aktuelle saken.


Les mer