Coaching - hva er det!Felles Norsk Standard for Coaching

Nå er vi i gang! 

 

ICF Norge og ICF Global er aktiv bidragsyter og pådriver i prosessen frem til en felles Norsk Standard for Coaching.

I regi av Standard Norge skal vi i første omgang utvikle en Norsk Standard for grunnleggende kompetanse for coacher, men det er planer for å lage flere standarder innen coaching. 

 

Med i komitéen har vi både store og små aktører innen bransjen.  

Det er viktig og fremtidsrettet å få på plass en felles standard som alle aktører kan enes om.

Dette blir fremtidens standard som vil bidra til å sikre kvalitet og forutsigbarhet for alle som kjøper coachingtjenester, 

alle de som utdanner coacher, alle som ønsker å utdanne seg til coach og, ikke minst, for alle som trenger en profesjonell coach.

 


Spør ICF International direkte      

Har du spørsmål som angår ICF International og som du ikke får svar på her på ICF Norge sine sider, spør gjerne ICF International direkte via deres chat - Chat with us!  

 

Coachingkonferansen 2020 avlyst