Spør ICF International direkte

Har du spørsmål som angår ICF International og som du ikke får svar på her på ICF Norge sine sider, spør gjerne ICF International direkte via deres chat - Chat with us!  

Vil du å være med å lede ICF Norge til å bli en tydelig og sterk medlemsorganisasjon for norske coacher?

Hvis ja, meld din interesse for et av de ledige vervene!

Følgende styreverv er på valg 30. april 2019:
• Økonomiansvarlig – Director of Finance
• Medlemsansvarlig – Director of Membership
• Kompetanseansvarlig – Director of Education
• Ett varamedlem

Videre ønsker ICF Norge
• Tre medlemmer til Valgkomitéen
• Ett medlem
• Revisor

For spørsmål vedrørende de ledige vervene, ta kontakt med:
Ståle Stenersen, President – 976 77 28 eller
Cecilie Steenland, President Elect – 450 54 648