GDPR i ICF Norge

I mai vedtok Strotinget ny personopplysningslov. Den nye personopplysningsloven består av to hovedelementer:
  1. EUs personvernforordning (GDPR) gjøres til norsk lov.
  2. En rekke bestemmelser som supplerer reglene i forordningen.
1. juli 2018 innføres GDPR i Norge. De nye personvernregler vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger. De endrer og skjerper pliktene til håndtering av personopplysninger og gir borgerne får et styrket personvern. 
 
På bakgrunn av denne endringen har vi i ICF Norge oppdatert vår datalagringspolicy, inkludert personvernerklæring.
 
Oversikt de mest sentrale reglene i personvernforordningen (GDPR) finner du her.

 

Spør ICF International direkte

Har du spørsmål som angår ICF International og som du ikke får svar på her på ICF Norge sine sider, spør gjerne ICF International direkte via deres chat - Chat with us!