Spør ICF International direkte

Har du spørsmål som angår ICF International og som du ikke får svar på her på ICF Norge sine sider, spør gjerne ICF International direkte via deres chat - Chat with us!  

 

Nytt styre - ny etisk komité - ny valgkomité - ny revisor

Tirsdag 30. april 2019 avholdt ICF Norge sitt årlige årsmøte. Viktig sak på agendaen var valg av nytt styre, ny etisk komité, ny valgkomité og ny revisor. I styrtet har vi fått fem nye medlemmer, i etisk komité et nytt medlem og i valgkomiteen to nye. 
 
Både i styret og i komiteene ser vi fram til å fortsette innsatsen for ICF Norge – hele tiden med det for øyet å oppfylle formålet vårt: støtte og utvikle coaching som profesjon i Norge og tjene som interesseorganisasjon for coacher og deres virke.
 
De nye sammensetningene finner du her under nyheter.