Nye medlemmer til styreverv i ICF Norge - valgprosessen er i gang!

Ønsker du å være med å lede ICF Norge til å bli en tydelig og sterk medlemsorganisasjon for norske coacher?   Hvis ja, meld din interesse for et styreverv! 

ICF Norge skal være en godt synlig og profesjonell medlemsorganisasjon for norske coacher, og en samarbeidspartner for innkjøpere i næringslivet. Vi skal som organisasjon støtte og utvikle coaching som profesjon i Norge, og være en støtte for brukere av coaching-tjenester. 

ICF Norge ved styreleder ber valgkomitéen innstille kvalifiserte kandidater til vervene som: 

  • President
  • President Elect
  • Director of Administration
  • Director of Membership
  • Ett medlemmer til Valgkomiteen
  • To medlem til Etisk Komité 
  • Revisor
 

Vi håper dette er interessant for deg, og ser fram til å høre fra deg.

Fristen for å melde seg er 16. desember 2019.

                                                                

For spørmål vedrørende ledige styreverv, ta kontakt med:

Ståle Stenersen, President - 976 77 281 eller
Cecilie Steenland, President Elect - 450 54 648
 
 

 

 

Ukens ICF Coach 

Ina Schjøtt Brackman

 ISB CO-ACTIVE AS

Ina er MCC “Master Certified Coach” som en av kun 5 MCC coacher i Norge.
• Hun har 15 års coaching erfaring som ledercoach i Norge, Europa og Offshore. Jobber med kunder som G.C. Rieber AS, Lindås Kommune, Multiconsult AS, Ford Motor Company og Nestlè
 

 

 

Spør ICF International direkte      

Har du spørsmål som angår ICF International og som du ikke får svar på her på ICF Norge sine sider, spør gjerne ICF International direkte via deres chat - Chat with us!  

 

Attention please!!

 

Hvordan forsterke sansene til å nå fram til dine beste egenskaper?

Mer info kommer snart.