Felles Norsk Standard for Coaching

Nå er vi i gang! 

 

ICF Norge og ICF Global er aktiv bidragsyter og pådriver i prosessen frem til en felles Norsk Standard for Coaching.

I regi av Standard Norge skal vi i første omgang utvikle en Norsk Standard for grunnleggende kompetanse for coacher, men det er planer for å lage flere standarder innen coaching. 

 

Med i komitéen har vi både store og små aktører innen bransjen.  

Det er viktig og fremtidsrettet å få på plass en felles standard som alle aktører kan enes om.

Dette blir fremtidens standard som vil bidra til å sikre kvalitet og forutsigbarhet for alle som kjøper coachingtjenester, 

alle de som utdanner coacher, alle som ønsker å utdanne seg til coach og, ikke minst, for alle som trenger en profesjonell coach.

 

 

Nye medlemmer til styreverv i ICF Norge - valgprosessen er i gang!

Ønsker du å være med å lede ICF Norge til å bli en tydelig og sterk medlemsorganisasjon for norske coacher?   Hvis ja, meld din interesse for et styreverv! 

ICF Norge skal være en godt synlig og profesjonell medlemsorganisasjon for norske coacher, og en samarbeidspartner for innkjøpere i næringslivet. Vi skal som organisasjon støtte og utvikle coaching som profesjon i Norge, og være en støtte for brukere av coaching-tjenester. 

ICF Norge ved styreleder ber valgkomitéen innstille kvalifiserte kandidater til vervene som: 

  • President
  • President Elect
  • Director of Administration
  • Director of Membership
  • Ett medlemmer til Valgkomiteen
  • To medlem til Etisk Komité 
  • Revisor
 

Vi håper dette er interessant for deg, og ser fram til å høre fra deg.

Fristen for å melde seg er 16. desember 2019.

                                                                

For spørmål vedrørende ledige styreverv, ta kontakt med:

Ståle Stenersen, President - 976 77 281 eller
Cecilie Steenland, President Elect - 450 54 648
 
 

 

 

Ukens ICF Coach 

Jan Sølvberg


Innotiimi - ICG

Jan har coachet i over 20 år og startet som interncoach og coaching innen idrett der han har jobbet frem Norges-, Nordiske og Verdens-mestre.

 

 

Spør ICF International direkte      

Har du spørsmål som angår ICF International og som du ikke får svar på her på ICF Norge sine sider, spør gjerne ICF International direkte via deres chat - Chat with us!  

 

Coachingkonferansen 2020 utsettes til høsten

Ny dato for Coachingkonferansen vil bli kunngjort etter 

ICF årsmøte i april